Təklif siyahısına əlavə edinAudit Xidmətləri

Müstəqil Audit

Günümüzün qlobal iqtisadi və maliyyə şərtləri, beynəlxalq və milli iş dünyasının içində olduğu mühit; şirkətlərdə davamlılıq, güvən və şəffaflıq anlayışlarını önə çıxarmaqdadır. Şəffaflıq, güvən, tutarlı məlumat və davamlılıq təmin edilməsi üçün beynəlxalq standartlarda maliyyə hesabat və müstəqil audit, şirkətlərin ehtiyacı halına gəlmişdir.

İndiki vaxtda beynəlxalq standartlarda yoxlama və hesabat, nəzarət müştərinin fəaliyyət göstərdiyi sektoru tanımanı, iqtisadi şəraiti çox yaxşı bilməyi və risk analizlərinin doğru edilməsini tələb edir.

 

Təcrübə və məlumat təcrübəsi ilə Türkiyədə və dünyada dəyişən tənzimləyiciləri yaxından təqib edən Güncel Müstəqil Audit Xidmetləri Bölümü; sektordakı yerli təcrübəsini Güncel’in böyüməkdə olan qlobal şəbəkəsinə əks etdirərək, şirkətlərin ehtiyaclarına ən uyğun həlləri çıxaran çox istiqamətli xidmətlər verməkdə olub texniki, mühasibat və audit mövzularındakı mütəxəssisliyini müştərilərinə təqdim etməkdə və iş ortaqlarına dəstək olmaqdadır.

Maliyyə cədvəl nəzarəti, şirkətlərin maliyyə hesabatlarının və qeydlərinin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartı ( “MHBS”) və ya tənzimləyici nümayiş olduğu standartlara uyğun olub olmadığı mövzusunda rəy verilməsini əhatə edir.

 

Audit yanaşmamız;

  • Sürprizlərdən uzaq bir planlaşdırma və koordinasiya,
  • Sənaye yönümlü yanaşma,
  • Mühasibat və hesabat ilə əlaqədar inkişafların və yoxlamalı əlaqədar məsələlərin müzakirəsi üçün zamanında, sağlam və nizamlı bir ünsiyyətin təmin edilməsi,
  • Auditin yerində və məlumatlandırılmış qruplarla reallaşdırılmasıdır.

 

Güncel Qrup;

  • Sərmayə Bazarı Şurası
  • Enerji Bazarı Tənzimləmə heyəti
  • Bank Tənzimləmə və Nəzarət Təşkilatı
  • Cəmiyyət nəzarəti Uçot və Audit Standartları Təşkilatı (qayın – Sığorta və Özəl Təqaüd Dahil) audit səlahiyyəti lisenziyalarına malikdir.

Əlavə olaraq, Güncel Qrup , ISO 9001 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi və ISO 27001 Məlumat Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemini tətbiq edən və sənədləşdirən ilk firmalardan biri olma xüsusiyyəti də daşıyır.

Korporativ Hesabat Xidməti

Güncel Qrup; maliyyə və qeyri-maliyyə (marka dəyəri, bazar payı, insan qaynaqları və müştəri məmnuniyyəti və s.) məlumatlar işığında ortaya çıxan təşkilati hesabat xidmətini təqdim edərək, şirkətlərin rəhbərlərinə müəssisə qərarları vermə mövzusunda köməkçi olmaqda və şirkətin həqiqət qəbulunu həm idarəçilər həm də kapital bazarları əsasında yüksəltməyi məqsəd qoymaqdadır.

MHBS – Maliyyə Hesabatları Auditi

Son zamanların mühasibat sahəsindəki ən böyük dəyişikliyi olan Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (MHBS) 2005 etibarilə AB üzvü ölkələr liderliyində bir çox ölkədə də həyata keçirilmişdir. Bu tarix etibarilə; təşkilatlanmış bazarlarda səhm olan və ya ixrac etmiş olduğu maliyyə alətləri əməliyyat görən şirkətlər, MHBS-na keçid etmişlər.

 

Amerika Birləşmiş Ştatları daxil bütün dünyada təşkilatlanmış bazarlar ya hamısıyla MHBS-na keçmiş ya da keçid prosesini başlatmış və əhəmiyyətli irəliləmələr qeyd etmişdir. Son bir neçə ildə meydana gələn inkişaflar ilə maliyyə hesabat standartlarındakı dəyişikliklər, ötən bir neçə on ildə maliyyə hesabatlarda meydana gələn dəyişikliklərdən çox daha əhatəli olmuşdur.

Ölkəmiz üzərində də MHBS-na keçid hər keçən gün artaraq davam etməkdədir. Sərmayə Bazarı Şurası, Bank Tənzimləmə və Audit Təşkilatı, Enerji Bazarı Audit heyəti kimi bir çox təşkilata tabe şirkətlər, maliyyə hesabatlarını hazırda MHBS əsaslı olaraq hazırlanmaqda olan Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standatları (MHBS) uyğun olaraq etməkdədir. Cəmiyyət nəzarəti Uçot və Audit Standartları Şurası tərəfindən MHBS ilə uyğun olaraq hazırlanan Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları; Yeni Türk Ticarət Qanununun qəbulu ilə bir çox müəssisə üçün zəruri hala gəlmiş olub KGK tərəfindən nəşr olunan məruzələr ilə əhatəsi genişləndirilməsi nəticəsində, bu standartların gələcəkdə bütün ticarət müəssisələr üçün zəruri hala gələcəyi nəzərdə tutulur.

Güncel Qrup; MHBS nəzarəti və hesabat mövzularında mütəxəssisliyi və təcrübəsi ilə şirkətlərin yanında olmaqdadır.

Güncel Qrup; audit metodologiyası, fərqli sektorlardakı bilik və təcrübəsi ilə şirkətlərin maliyyə hesabatlarının oxucularına şəffaf, etibarlı və ardıcıl məlumat göstərmələri istiqamətli xidmətlər də təklif edir.

Daxili Audit və nəzarət Xidmətləri

Korporativ idarəetmə sahəsində əhəmiyyətli irəliləyişlərin reallaşdırıldığı ölkəmizdə, daxili nəzarət fəaliyyətləri rəhbərlik baxımından əhəmiyyətli bir güvən qaynağı təşkil etməkdə və daxili nəzarət mütəxəssislərinin rəhbərlik üçün əhəmiyyəti gün keçdikcə artmaqdadır.

Güncel Qrup, prosesin reallaşması mərhələsində rəhbərliyə təqdim etdiyi daxili nəzarət mexanizminin qurulması, daxili audit strukturlarının qiymətləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi sahələrində verdiyi xidmətlər ilə firmalara dəstək olmaqdadır.

 

Xalqa Ərz və Audit Xidmətləri

İndiki vaxtda şirkətlər; qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya olmaq, firmalara maliyyə mənbələri təmin etmək və sərmayə ehtiyaclarını qarşılamaq məqsədi ilə xalqa ərz əməliyyatlarını reallaşdırırlar.

Güncel Qrup; xalqa ərz müddətində verdiyi yoxlama xidmətləri və məsləhət xidmətləri ilə həm səhmdarları həm də rəhbərliyin maraqlarını qorumaqdadır.