Bankçılıq və Sərmayə Bazarları


Dünya iqtisadiyyatına paralel olaraq inkişaf edən Türk bankçılıq və sərmayə bazarlarının, dəyişən və inkişaf edən maliyyə sistemə uyğunlaşma təmin etməsi və iş ortaqlarımızın bu dəyişməyə uyğun mövqe almaları; sərmayələrinin təsirli bir şəkildə idarə olunması, bu günki bazar şəraitində böyük əhəmiyyət daşımaqdadır. Qlobal bazarlarda maliyyə dəyişməyə uyğunlaşma təmin edilməsi mövzusunda, xüsusiyyətli və mütəxəssis heyəti ilə Güncel Qrup, bankçılıq və sərmayə bazarının əhəmiyyətli aktyorlarından məsləhət və yoxlama xidmətləri təklif edir.