Təklif siyahısına əlavə edinMühasibat və Maliyyə İşləri Xidmətləri

Mühasibat və Maliyyə İşləri Xidmətləri

 

Güncel Qrup , qanun və qanunvericiliyin tələb etdiyi bütün şərtlərin yerinə yetirilməsi həssaslığı davranaraq, eyni zamanda şirkət rəhbərliyinə sağlam və davamlı məlumat köçürülməsini təmin edən uçot sisteminin yaradılmasını təmin etməkdədir. Ayrıca şirkət fəaliyyətləri və tətbiqlərinin əlaqədar qanuni tənzimləmələr çərçivəsində araşdırılması, risk ünsürü meydana gətirə xüsusların şirkət rəhbərləri ilə aparılan danışıqlar çərçivəsində müəyyən edilməsi və həll təkliflərinin yaradılmasını qarşısına məqsəd qoyan bir sistemin infrastrukturunun yaradılmasına da qatqı təmin etməkdədir.

 

Maliyyə Qanunvericilik və hesabatlarının təşkil edilməsi və qiymətləndirilməsi

Bu çərçivədə, şirkətlərin fəaliyyət və tətbiqlərinin əlaqədar qanuni tənzimləmələr çərçivəsində araşdırılması və risk ünsürü meydana gətirən məqamların şirkət rəhbərləri ilə müzakirə edilərək həll təklifləri yaradılması məqsəd qoyulmaqdadır.

 • Şirkətlərdə mühasibat və xərc sistemlərinin qurulması, tətbiqi və nəzarəti.
 • Mükəlləflərə aid əlavə nizam hesab planına uyğun hesab planının yaradılması.
 • Mərkəz, şöbə və iş yeri açılışlarına bağlı qeyd və sicil əməliyyatlarının edilməsi.
 • Qanuni dəftərlərin təsdiqi, qeydiyyatı və yazdırılması.
 • Əmək haqqı cədvəllərinin hazırlanması, əmək haqqı və hesab pusulalarının personala imzalatmaq surətiylə sənədləşdirilməsi.
 • İllik Gəlir və Təsisatlar Vergisi bəyannamələri ilə Üç Aylıq Müvəqqəti Vergi bəyannamələrinin hazırlanması və bəyan edilməsi.
 • Müxtəsər bəyannamələrinin hazırlanması və bəyan edilməsi.
 • ƏDV və məsul qismində verilən ƏDV bəyannamələrinin hazırlanması və bəyan edilməsi.
 • Ba-Bs formalarının hazırlanması və bəyan edilməsi.
 • Damga Vergisi bəyannamələrinin hazırlanması və bəyan edilməsi.
 • Ticarət Sicil əməliyyatlarının reallaşdırılması.
 • İşə girmə və işdən azad olmalara aid qanuni bildirişləri hazırlanması.
 • Sosial Müdafiə Bəyannamələrinin təşkil edilməsi.
 • Maliyyə qanunvericiliklərindəki dəyişikliklərin vergi bülletenimiz yolu ilə aktual olaraq bildirilməsi.
 • Maliyyə hesabatlarının analizi və rəhbərliyə təqdim edilməsi.
 • Avropa Birliyi Dəstəkli Qrant və Çərçivə Program layihələrinin maliyyə və mühasibat tətbiqləri ilə nəzarəti mövzularında müşavirlik xidmətləri.

 

Maliyyə hesabatlarının təhlili və Rəhbərliyə təqdim edilməsi

 • Mövcud sənəd nizamının araşdırılması, əskiklərin və səhvlərin müəyyənləşdirilməsi.
 • Qanunvericiliyə uyğun və təsirli bir sənəd nizamın yaradılması.
 • Şirkət işçilərinin təlimi.

 

İş Qanunları və SGK Əməliyyatları

 • SGK və İş Qanunları mövzusunda məsləhətçilik xidmətləri.
 • Personalın şəxsi vərəqələrinin hazırlanması və nəzarəti.
 • Personal iş müqavilələri ilə təşkilat içi personal yönetmeliklerinin yaradılması və nəzarəti.
 • Personal işə giriş, çıxış və icazə tətbiqlərində məsləhət xidmətləri.
 • İşdə xəsarət və peşə xəstəlikləri mövzularında məsləhətçilik xidmətləri.
 • Xarici işçi iş icazələri və SGK əməliyyatları.
 • İş yeri qeydə, dövr, birləşmə və bağlama əməliyyatlarına bağlı xidmətlər.
 • Məşğulluq teşviklerinden faydalanılması ilə əlaqədar məsləhətçilik xidmətləri.
 • Minimum əmək və razılaşma mövzularında məsləhətçilik xidmətləri.
 • Davamlılıq və ihbar müavinətlə bağlı haqq qazanma, hesablama və ödəmə mövzularında məsləhətçilik xidmətləri.
 • İş və İctimai Təhlükəsizlik araşdırma və iddialarda məsləhət xidmətləri.
 • Alt işəgötürənlərin İş və İctimai Təhlükəsizlik Qanunvericiliyi çərçivəsində məsuliyyət və nəzarət xidmətləri.

 

İnsan Resursları Xidmətləri

İş tərəfdaşlarımızın personal ehtiyacları mövzusundakı tələblərini və məşğulluq edilən personalları peşə məlumat və inkişaflarının artırılmasına, şirkət rəhbərlərinin performans və ödəniş rəhbərliyi mövzularında məlumatlandırmaqa istiqamətli təhsil işlərini reallaşdırırıq.