Təklif siyahısına əlavə edinMəsləhət Xidmətləri

Məsləhət xidmətləri

 

 • İflasın təxirə salınması və Konkordat alınması və proseslərinin idarə edilməsi
 • Maliyyə yenidən qurulması (MYQ) və yenidən qurulması ilə əlaqədar bankların adından proseslərin idarə edilməsi.
 • Qanuni öhdəliklərimizi daha təsirli və daha aşağı xərclə necə reallaşdıra bilərik?
 • Firmamızın iqtisadi dəyərini artırmaq üçün nə cür imkan və fürsətlər mövcuddur?
 • Bu fürsətlərdən təsirli və məhsuldar bir şəkildə necə faydalana bilərik?
 • Günümüz rəqabət şəraitində davamlı böyümə imkanlarını necə təmin edərik?
 • Müxtəlif sektorlardakı iqtisadi və vergi üstünlükləri nələrdir?
 • Rəqabətdə üstünlük təmin etmək üçün nə cür vasitələr mövcuddur?
 • Güclü bir təşkilatlanma prosesini necə idarə etməliyik?

 

İş dünyasında böyüməyi hədəfləyən, çox müxtəlif problemlərlə qarşı-qarşıya olan və göstərilən mövzularda uyğun həllərə ehtiyac görən müştərilərimizə; tətbiq həllər mövzusunda aşağıda göstərilən konsaltinq xidmətlərini təqdim edirik.

Maliyyə xidmətləri

 • Şirkətlər adından iflasın təxirə salınması və konkordat proseslərin idarə edilməsi.
 • Banklarda MYQ və yenidən qurulma proseslərinin idarə edilməsi.
 • Sektor təhlili.
 • Şirkətin Swot təhlili.
 • Şirkətdə maliyyə və əməliyyat hesabatı.
 • Şirkətdə lazımi araşdırma və dövri monitorinq.
 • Xüsusi sektorda fəaliyyət göstərən banklarla beynəlxalq biznesin inkişafı.
 • Covid-19-dan sonra yeni iqtisadi sistemə uyğun şirkət strategiyalarının işlənməsi.

 

Korporativ Xidmətləri

 • Yerli və xarici sərmayəli şirkətlərin təşkilatları və sərmayə artımları.
 • Əsas müqavilə, ümumi quruluş protokolları və digər qanuni sənədlərin təşkili.
 • Müqavilə rəhbərliyi və ticarət anlaşılmazlıqlarda həll təklifləri inkişaf etdirilməsi.
 • Yeni başlayan və ya davam edən hər cür layihənin təşviq qanunvericiliyi çərçivəsində araşdırılaraq bütün imkanlardan tam və yerində faydalanılması üçün təkliflərdə edilməsi və təşviq əməliyyatlarının aparılmasında dəstək verilməsi.
 • Əməliyyat rəhbərliyi, mühasibat və maliyyə sahələrində təhsil xidmətlərinin verilməsi.

 

İdarə Danışmanlığı

 • Mühasibat və idarəetmə informasiya sistemlərinin qurulması və inkişaf etdirilməsi.
 • Planlaşdırma və büdcə sistemlərinin inkişaf etdirilməsi.
 • Effektiv bir daxili nəzarət sisteminin yaradılması və sürdürülebilirliğinin təmin edilməsi.
 • Daxili nəzarət sisteminin nəzərdən keçirilməsi və təsbit edilən nöqsanların aradan qaldırılması üçün təkliflər yaradılması.
 • Maliyyə resursların idarə edilməsi, əməliyyatlar, maliyyə performans və risklərin idarə edilməsi mövzularında məsləhətçilik xidmətlərinin verilməsi.
 • Aktiv və borc rəhbərliyinin təsirli bir şəkildə edilməsi üçün təkliflər inkişaf etdirilməsi.
 • Müəssisələrin mənfəətini artırılması və fəaliyyətlərdə məhsuldarlıq və fəaliyyətin təmin edilməsi məqsədiylə yenidən təşkil edilmələri.
 • Maliyyə çətinlik içində olan firmalara rəhbərlik dəstəyi təmin edilməsi.
 • Holdinq və qrup şirkətləri üçün rəhbərlik planları və hesabat prosedurlarının yaradılması.

Maliyyə Qiymətləndirməsi və Analiz

Firmaların beynəlxalq standartlarda maliyyə qiymətləndirilmələrinin edilməsi, maliyyə sistemindəki məlumatlarının qiymətləndirilməsi və standartlara uyğun reallaşmayan məlumatlarının bu standartlarda reallaşması üçün həll təklifləri gətirmək xidmətlərimiz arasında yer tutur.

 

İnvestisiya və Risk Analiz Xidmətlər

Bu çərçivədə, şirkətlərin fəaliyyət və tətbiqlərinin əlaqədar qanuni tənzimləmələr çərçivəsində araşdırılması və risk ünsürü meydana gətirə xüsusların şirkət rəhbərləri ilə müzakirə edilərək həll təklifləri yaradılması məqsəd qoyulmaqdadır.

 

Sənəd Nizamı və Risk Analizi

 • Mövcud sənəd nizamının araşdırılması, yoxdur və səhvlərin təsbiti.
 • Qanunvericiliyə uyğun və təsirli bir sənəd nizamın yaradılması.
 • Şirkət işçilərinin təhsili.

 

Gizlədilmiş Mənfəətin Paylanması, Gizlədilmiş Sərmayə və Transfer Qiymətləndirilməsi

 • Əlaqəli şirkətlər arasındakı borc alıb vermə, mal və xidmətlərin qiymətləndirilməsi tətbiqlərinin araşdırılaraq risklərin müəyyənləşdirilməsi.
 • Mövcud tətbiqlər çərçivəsində, Vergi İdarəsinin olabiləcək yaklaşımlarına qarşı etibarlı qərar alma imkanı təmin edilməsi.
 • Transfer qiymətləndirilməsi layihələrinin inkişaf etdirilməsi və tətbiqi mərhələsində dəstək xidməti verilməsi.

 

Sərbəst Regionlar, Sənaye Bölgələri və Texnopark Fəaliyyətləri

 • Fəaliyyətlərin vergi yükü baxımından araşdırılaraq təsirli bir vergi quruluşun yaradılması.
 • Olabiləcək vergi risklərinin qarşısının alınması.

 

Layihə Maliyyəsi

 • İnvestisiya layihələrinin ətraflı olaraq maliyyə, iqtisadi və texniki qiymətləndirilmələrini apararaq texniki-iqtisadi əsaslandırma hesabatının hazırlanması.
 • Layihənin nağd axınlarının yaradılması və hər cür layihə sənədinin hazırlanması.
 • Layihə idarəetmə sahəsində məsləhətçilik xidmətləri.

 

Xalqa Ərz, Sərmayə Bazarı Əməliyyatları

 • Şirkətlərin hissələrinin xalqa ərzə hazırlıq işlərinə dəstək verilməsi.
 • Şirkətlərin təşkilati və maliyyə strukturlarının araşdırılaraq ən uyğun xalqa ərz strategiyasının müəyyənləşdirilməsi.
 • Xalqa ərz sonrasında sərmayə bazarı qanunvericiliyi ilə əlaqədar öhdəliklər və maliyyə hesabat mövzularında dəstək verilməsi.

 

Şirkət və Hissə qiymətləndirmə Xidməti

 • Şirkət birləşmə və satın almalarında hissə dəyərinin müəyyənləşdirilməsi.
 • Əməliyyatlar müddətində karşılaşılacak qanuni çətinliklərin və tətbiq güçlüklerinin müəyyənləşdirilməsi və prossesin müvəffəqiyyət ilə tamamlanması üçün lazımlı təkliflərin yaradılması.
 • Birləşmə və satın alma sonrası uyumlaştırma və yenidən quruluşlanma mərhələlərində dəstək verilməsi.
 • Şirkətlərdə maliyyə vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi, müxtəlif məqsəd və ssenarilərə görə hissə və aktiv qiymətləndirmə işlərinin aparılması.

 

Vəziyyətin Müəyyənləşdirilməsi

 • Hissələri satışa mövzu olan şirkətlər ilə əlaqədar olaraq, balans hesabatında iştirak edən aktiv və borcların araşdırılması və şirkətin maliyyə vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi.
 • Müqavilələrdən və hüquqi iddialardan yarana biləcək öhdəliklərin müəyyənləşdirilməsi.
 • Əqli mülkiyyət hüquqları və markaların hüquqi vəziyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi.
 • Daşınmaz və digər eyni hüquqların hüquqi vəziyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi.

 

Xüsusi Məqsədli Araşdırmalar

İş tərəfdaşlarımızın və firmaların hüquq qanunvericiliyi xaricindəki xüsusi məqsədli tələbləri istiqamətində; mühasibat, maliyyə, audit və konsaltinq mövzularında araşdırma edərək, hesabat tələblərinin qiymətləndirilməsi xidmətlərimiz arasında yer alırlar.

 

Ailə Şirkətləri Xidmetləri

Ölkəmizdə tez-tez rast gəlinən və var olan ailə şirkətlərində inkişaf edən mənfi ailəvi faktorları; təşkilatlanma müddəti ilə və ailə konstitusiyası sistemi yaradaraq, şirkəti müsbət bir quruluşa çevirmək və tərəfdaşlar arası konsensüsün təmin edilməsinə kömək etmək.

Güncel Qrup olaraq; ailə şirkətlərinin uzun illər davamlılığın təmin edilməsi mövzusunda, iş Ortaqlarımıza lazım olan məlumat və təcrübəmizi köçürərək, bu günə qədər reallaşdırdığımız əməliyyatlar baxımından ixtisas sahibi olduğumuz bu sahədə ehtiyaclar istiqamətində xidmət verməyi məqsəd qoymuşuq.

 

Xaricdən dəstək və məsləhət xidmətləri

Maliyyə Hüquq Məsləhətçiliyi

Güncel Qrup ticarət müəssisələri maraqlandıran hər mövzuda qanuni dəstək və məsləhət xidmətləri təqdim etməkdə, müştərilərini mütəmadi olaraq nəşr etdiyi genelgelerle; iş dünyasını maraqlandıran hər cür qanunvericiliklə meydana gələn dəyişikliklər haqqında ən qısa zamanda məlumatlandırmaqdadır. Bülletenimizə əsas olaraq aşağıdakı sahələr daxil olur.

 • Vergi qanunvericiliyi və mühasibat standartları.
 • Ticarət Qanunu.
 • İş və ictimai sığorta qanunvericiliyi.
 • Xarici sərmayə qanunvericiliyi.
 • Sərmayələrə yardım qanunvericiliyi.

 

Korporativ Maliyyə Əməliyyatları

Güncel Qrup; iş tərəfdaşlarının planlaşdırdıqları layihələr və inkişaf etdirmək istədikləri əməliyyatlarda, korporativ maliyyə quruluşlarıyla ünsiyyət qurmaları mövzusunda dəstək olmaqdadır.

 

Portfel İdarə Əməliyyatları

İş tərəfdaşlarla portfel idarəetmə şirkətləri arasında körpü yaradaraq, ediləcək əməliyyatlarla əlaqədar qazanclı və məhsuldar nəticələr almaları mövzusunda dəstək olmaq xidmətlərimiz arasındadır.

 

Şirkətlərdə Suistimal Araşdırmaları

Sahəmizdə, qloballaşmanın da təsiriylə davamlı dəyişən qanunvericiliyin təqibi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Tədbiqetmədəki dəyişikliklərin kifayət qədər təqib edilə bilməməsi və ya bəzi suiniyetli şəxslərin etdikləri səhvlərin aşkarlanması, irdelenmesi, hesabat verməsi və əməliyyatların qanuni bir zəminə oturtulması mərhələsində Güncel Qrup, qanuni qanunvericilik mövzusunda yetkinleşmiş personalı ilə iş səhmdarlara xidmət verməkdədir.