Şəffaflıq Hesabatları


İzahat Bağlantı
Həqiqi Müstəqil Audit Məsləhət və YMM A.Ş. – Şəffaflıq Hesabatları 2019 Yükləyin
Həqiqi Müstəqil Audit Məsləhət və YMM A.Ş. – Şəffaflıq Hesabatları 2018 Yükləyin
Həqiqi Müstəqil Audit Məsləhət və YMM A.Ş. – Şəffaflıq Hesabatları 2017 Yükləyin
Həqiqi Müstəqil Audit Məsləhət və YMM A.Ş. – Şəffaflıq (Yenidən işlənmiş) Hesabat 2016 Yükləyin
Həqiqi Müstəqil Audit Məsləhət və YMM A.Ş. – Şəffaflıq Hesabatları 2016 Yükləyin
Həqiqi Müstəqil Audit Məsləhət və YMM A.Ş. – Şəffaflıq Hesabatları 2015 Yükləyin
Həqiqi Müstəqil Audit Məsləhət və YMM A.Ş. – Şəffaflıq Hesabatları 2014 Yükləyin