Təhsil


Məlumat və texnologiya dövrünü yaşadığımız günümüz dünyasında peşələr, dünyagörüşləri, iş şərtləri və üsulları sürətlə dəyişməyə uğrayır. Hər hansı bir formal təhsil təşkilatından məzun olmaqla qazanılan bacarıq və peşə məlumatlar, bu sahələrdəki sürətli dəyişmə qarşısında bir müddət sonra qeyri-kafi qalmaqdadır. Məhsuldarlığı artıraraq ayaqda qalmaq, böyümək istəyən müəssisələr və inkişafı təmin edərək rifah səviyyəsini yüksəltməyi məqsəd qoyan ölkələr; iş görənlərin təhsilə tabe tutaraq hər cür inkişafa anında ayaq uydurma hətta hər cür inkişafda qabaqcıl olma zəruriliyi və təzyiqi yaşamaqdadırlar.
Müəssisələrin təşkilati gələcək planlamalarının səmərəsi, inovasyona əhəmiyyət verilməsi, performanslarının inkişafı; bütün quruluşun yetişkinliyini və yaradıcılığını artırmaqda qatqı təmin edəcək.
Dəyişən dünyamızdakı inkişaflara baxdığımızda, fərdi inkişafın daşıdığı əhəmiyyət diqqət çəkici səviyyədədir. Cəmiyyət içində önə çıxmanın və fərq yaratmanın ən yaxşı həllinin təhsil olduğunu söyləmək yerində olacaq. Böyüyən və inkişaf edən şirkətlərə baxdığımızda, ən diqqət çəkən xüsusiyyətləri davamlı öyrənən, inovasyona əhəmiyyət verən strukturları olduğu müşahidə edilməkdədir. Davamlı təhsil və öyrənməyi bir təşkilat mədəniyyəti halına gətirən müəssisələr, bənzərlərindən ayrışmakta və hədəflərinə sürətlə çatmaqdadır. Güncel Qrup olaraq həyata keçirdiyimiz Güncel Akademiyası ilə bilik və təcrübəmizi iş tərəfdaşlarla bölüşməkdəyik.