Turizm


Turizm ən məlum olan bacasız sənaye olaraq adlandırılmaqdadır. Global dünyadakı sərhədlərin artıq virtual hala gəlməsinin təsiriylə insanlar asanlıqla yer dəyişdirməkdə, bununla birlikdə dünyanı kəşf etmə istəkləri və fərqli alternativ axtarışları, günümüz iqtisadiyyatlarında turizmi əhəmiyyətli bir yerə malikdir. Ancaq sektordakı sıx rəqabət şərtləri ilə gözləmələrin dəyişməsi sektorun üstünlük və əlverişsiz ciddi bir analizə tabe tutulmasını tələb edir. Güncel Qrup; turizm sektorunda ən uyğun strategiyanı inkişaf etdirməkdə və dəyişiklikləri yaxından təqib edərək, iş səhmdarlarına ən yaxşı xidməti təqdim etməyi məqsəd qoymaqdadır.