investisiya İdarə Olunması


Global dünyanın iqtisadi şəraiti, mübadiləsi və hər keçən gün artan müxtəlifliyi, buna bağlı olaraq sürətlə artan böyüklüyü, piyasalardaki investisiya yönümlü əməliyyatlar və bu əməliyyatların məruzə edilməsi daha da əhəmiyyətli etmişdir. Rəqabət mühitinin gedərək artması və kəskinləşməsi, şirkətlərin ciddi tədbirlər almasını tələb edir. Güncel Qrup mütəxəssis heyəti ilə yatırımlardaki müxtəlifliyi qiymətləndirən, məlumatı paylaşan, riskləri və gözləmələri analiz edə bilən quruluşuyla iş səhmdarlara yol göstərəcək xidmətlər təqdim edir.