Bilgi Günceli


Bilgi Günceli

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 312)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 312)

Bilgi Günceli

2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

Bilgi Günceli

KDV İadelerinde Kur Farkı, Basılı Yayın Teslimlerinde ve UEFA Kapsamında KDV İstisnası ve Hasılat Esaslı Vergilendirme Konularında Değerlendirme Yapılmıştır

KDV İadelerinde Kur Farkı, Basılı Yayın Teslimlerinde ve UEFA Kapsamında KDV İstisnası ve Hasılat Esaslı Vergilendirme Konularında Değerlendirme Yapılmıştır

Bilgi Günceli

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Hadlerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlenmiştir

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Hadlerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlenmiştir