Eğitim


Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız günümüz dünyasında meslekler, bakış açıları, çalışma şartları ve teknikleri hızla değişime uğramaktadır. Herhangi bir örgün eğitim kurumundan mezun olmakla kazanılan beceri ve mesleki bilgiler, bu alanlardaki hızlı değişim karşısında bir süre sonra yetersiz kalmaktadır. Verimliliği artırarak ayakta kalmak, büyümek isteyen işletmeler ve kalkınmayı sağlayarak refah düzeyini yükseltmeyi amaçlayan ülkeler; iş görenlerini eğitime tabi tutarak her türlü gelişmeye anında ayak uydurma hatta her türlü gelişmede öncü olma zorunluluğu ve baskısı yaşamaktadırlar.

İşletmelerin kurumsal gelecek planlamalarının verimi, inovasyona önem verilmesi, performanslarının gelişimi; tüm yapının yetkinliğini ve yaratıcılığını arttırmakta katkı sağlayacaktır.

Değişen dünyamızdaki gelişmelere baktığımızda, kişisel gelişimin taşıdığı önem dikkat çekici seviyededir. Toplum içinde öne çıkmanın ve fark yaratmanın en iyi çözümünün eğitim olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Büyüyen ve gelişen şirketlere baktığımızda, en dikkat çeken özelliklerinin sürekli öğrenen, inovasyona önem veren yapıları olduğu gözlenmektedir. Sürekli eğitim ve öğrenmeyi bir kurum kültürü haline getiren işletmeler, benzerlerinden ayrışmakta ve hedeflerine hızla ulaşmaktadır. Güncel Group olarak hayata geçirdiğimiz Güncel Akademi ile bilgi birikimi ve deneyimimizi iş ortaklarımızla paylaşmaktayız.