افزودن به لیست پیشنهاداتخدمات حسابرسی

حسابرسی مستقل

در شرایط اقتصادی و مالی جهانی کنونی،  در خصوص موقعیت های کسب و کار بین المللی و ملی ای که قرار داریم ؛  مهمترین اصلی که برای شرکت ها  در اولویت می باشد  اصول پایداری، اعتماد و درستی می باشد

درستی، اعتماد،  داشتن اطلاعات سازگارو متداوم نیازمند  گزارشگری مالی و حسابرسی استانداردهای بین المللی میباشد و این موضوع به صورت احتیاج شرکت ها در آمده است

امروزه در حسابرسی استانداردهای بین المللی و گزارش ها، حسابری جهت به رسمیت شناختن مشتری در بخشی که فعالیت می کند،  باید به صورتی باشد که شرایط اقتصادی را به خوبی بداند و تجزیه و تحلیل خطر ریسک را به خوبی انجام دهد

خدمات  مستقل حسابرسی گونجل؛ با  تجربه و دانش خود تغییرات مقررات در ترکیه و جهان را به خوبی پیگیری کرده و از با استفاده از تجربیات محلی خود در بخش و بازتاب این تجربیات در شبکه جهانی، با ایجادراه حل مناسب ترین به نیازهای شرکت

 خدمات خود را ارائه داده وبا تخصص فنی در خصوص حسابداری وموضوعات حسابرسی مشتران و شرکای خود را پشتیبانی میکند

حسابرسی صورتهای مالی، صورت های مالی  و یادداشت ها ی شرکت  به صورت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  یا(“UFRS”)

استانداردهایی که تنظیم کننده نظر به این می  دهد که  آیا مناسب این استانداردها می باشد و یا خیر

رویکرد حسابرسی ما؛

برنامه ریزی به دور از سوپراز وهماهنگی

روش بخش گرا،

در مورد مسائل مربوط به توسعه حسابداری و حسابرسی و گزارش ،  انجام مور به طور منظم سالم و تضمین شده

کنترل بموقع و زیر نظر آگاهی تیم انجام می شود

گروه گونجل

انجمن بازار سرمایه

تنظیم مقررات انجمن بازار انرژی

مقررات بانکداری و نظارت موسسه

نظارت عمومی حسابداری و حسابرسی استاندارد موسسه (با توجه به منافع عمومی سازمان- شامل بیمه و بازنشستگی خصوصی

(

دارای لیسانس و مجوز نظارت

علاوه بر این، گروه گونجل، یکی از اولین شرکت هایی است که

سیستم مدیریت کیفیت

 وسیستم اطلاعات امنیتی گروه  ISO9001

را دارا می باشد ISO 27001

خدمات گزارش شرکت

گروه گونجل با ارائه خدمات و گزارشات در موارد مالی و غیر مالی(ارزش نام تجاری، سهم بازار، منابع انسانی و رضایت مشتری، و غیره) اطلاعات  مربوطه را به مدیران  شرکت داده و با  کمک به تصمیم گیری به مدیران این شرکت  ها و درک واقع بینانه  هر دو جانبه بین مدیران  شرکت ها و بازارهای سرمایه هدف ترویج  و توسعه آنها را در نظر دارد

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

در زمان های اخیربزرگترین تغییر در زمینه حسابداری، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشد که از سال 2005 در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اولویت داده شده و در بسیاری از کشورها نیز اجرا شده است

از این تاریخ؛ در سازمان بازارها که دارای سهام میباشند و یا ابزارهای مالی که صادر شده است به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی انتقال داده شده است

در سراسر جهان، واز جمله کسانی که در ایالات متحده می باشند تمامی  بازارها با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کامل

شده  و یا روند انتقال آغاز شده است و پیشرفت ها و ثبت های قابل توجهی داشته است

 در چند سال گذشته  تحولات رخ داده در گزارشگری مالی نسبت به  تحولات رخ داده در طول چند دهه پیش  بسیار گسترده تر بوده است

در کشورمان نیز انتقال به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با گذشت هر روز همچنان افزایش پیدا میکند

هیئت مدیره بازارسرمایه ، مقررات بانکداری و موسسه نظارت، سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی و از این قبیل شرکت های عضو این موسسات گزارشات خود را در حال حاضر طبق  استانداردهای گزارش مالی بین المللی که با استانداردهای گزارشگری مالی ترکیه هماهنگ می باشند انجام می دهند

نظارت عمومی حسابداری و استانداردهای حسابرسی مطابق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی توسط استانداردهای گزارش مالی ترکیه ،با تصویب قانون جدید  تجارت ترکیه برای بسیاری ازکسب ها به صورت ضروری در آمده و با  ابلاغیه صادر شده از طرف نظارت عمومی توسعه پیدا کرده و انتظار می رود برای تبدیل شدن  این استانداردها   برای  کسب و کار تجاری در آینده اجباری خواهد شد

گروه گونجل  در خصوص کنترل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و موضوعات مربوط به گزارشات با تخصص و تجربه خود در کنار شرکت ها خواهد بود

گروه گونجل با متدلوژی حسابرسی و با دانش و تجربه خود  در بخش های مختلف صورتهای مالی آنها را بصورت درست و قابل اطمینان ارائه می دهد

حسابرسی داخلی و کنترل خدمات

در کشورمان در زمینه مدیریت سازمانی  پیشرفت های مهمی انجام گرفته است واز فعالیت  حسابرسی داخلی به عنوان یک منبع مهم اعتماد محسوب شده و اهمیت آن برای مدیران حرفه ای حسابرسی داخلی روز به روزافزایش پیدا می کند

گروه گونجل  با داشتن  کنترل در مکانیسم داخلی، ساختارآن را ارزیابی و توسعه داده وبدین ترتیب با دادن این خدمات شرکت را پشتیبانی می کند

عرضه و خدمات حسابرسی به مردم

امرزه شرکت ها به منظورادغام در اقتصاد جهانی، ارائه منابع مالی به شرکت ها و رفع نیازهای سرمایه آنها، عرضه و خدمات حسابرسی به مردم را انجام می دهند

گروه گونجل، هنگام عرضه خدمات به مردم با دادن خدمات حسابرسی و مشاوره با آنها، هم محافظ منافع سهامداران و هم  منافع مدیریت می باشد