افزودن به لیست پیشنهاداتخدمات مشاوره

مدیریت به تعویق انداختن پروسه ی ورشکستگی و دریافت گواهی ورشکستگی
قسط بندی مجدد مالی و مدیریت پروسه از طرف بانکهای مرتبط
همینطور خدمات مالی اضافه شد.
خدمات مالی
مدیریت به تعویق انداختن پروسه ی ورشکستگی از طرف شرکت ها. و مدیریت آن نزد بانکها.
آنالیز زمینه ی فعالیت
آنالیز کلی فعالیت شرکت ها
تهیه ی گزارش مالی و عملیاتی اختصاصی شرکت ها
تعیین وضعیت شرکت و بررسی های دوره ای
همکاری با بانکهایی که در زمینه های تخصصی بین المللی فعالیت دارند.
پیشبرد استراتژی های جدید بر اساس سیستم های نوین اقتصادی بعد از پاندمی کرونا ویروس

 

چگونه می توانیم  تعهدات حقوقی مان را  با هزینه ای کمترو به طورموثر انجام  دهیم؟

چه نوع امکانات و فرصت هایی برای افزایش ارزش اقتصادی شرکت در دسترس است؟

از این فرصت ها چگونه می توانید به صورت موثر و کارآمد استفاده کنید؟

چگونه  میتوانیم برای رشد مداوم در محیط رقابتی امروزه خود را پیش ببریم؟

مزایای اقتصادی و مالیاتی در بخش های مختلف چیست؟

چه روش هایی برای غاقلگیر کردن رقیبان در دسترس داریم؟

چگونه باید یک  فرآیند نهادی قوی را  مدیریت کنید؟

برای مشتریانمان که هدفشان رشد در دنیای  کسب و کارمی باشد و نیاز به راه حل های مختلف  با مشکلات و مسائلی که با آن  مواجه  هستند را دارند،  خدمات مشاوره زیر را ارائه می دهیم

خدمات سازمانی

تاسیس شرکت های سرمایه دار داخلی و خارجی و افزایش سرمایه آنها

تنظیم قرارداد اصلی، گزارش مجمع عمومی و دیگر اسناد قانونی

مشاوره در مدیریت قرارداد و راه حل در اختلافات تجاری

حمایت وبررسی طرح پیشنهادی پروژه های در حال اجرا و یا جدیدی که قرار است اجرا شود و مشاوره در خصوص تمامی امکانات که میتواند برای آن مفید باشد

مدیریت کسب و کار، خدمات آموزش حسابداری و امور مالی

مشاوره مدیریت

توسعه وایجاد سیستم های  اطلاعاتی حسابداری و مدیریت

برنامه ریزی و توسعه سیستم بودجه

ایجاد یک سیستم کنترل داخلی مؤثر ومطمئن

پیشنهاد  و شناسایی سیستم کنترل داخلی و از بین بردن کمبود

ارائه خدمات مشاوره درمدیریت منابع مالی، عملیات،عملکرد مالی و ریسک ها

دارایی و توسعه توصیه هایی برای پوشش موثربدهکاری و بستانکاری

تنظیم مجدد  جهت افزایش سودآوری شرکت و ایجاد بهره وری در فعالیت ها و اثربخشی آن

ارائه پشتیبانی مدیریت به شرکت مربوطه که با مشکلات مالی مواجه است

گزارش و ایجاد برنامه های مدیریت برای شرکت های گروهی و زنجیره ای

بررسی و تجزیه و تحلیل های مالی

ارزیابی مالی شرکت ها با توجه به استانداردهای بین المللی،  ارزیابی داده ها در سیستم مالی وارائه راه حل های برای تحقق آنها طبق استانداردها از جمله خدمات ما می باشد

خدمات سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل ریسک

در این زمینه، عوامل خطر مربوط به فعالیت های شرکت با مدیران شرکت در چهار چوب مقررات قانونی بحث و گفتگو می شود و ایجاد راه حل های برای آن مورد هدف قرار می گیرد

طرح سند و تحلیل و تجزیه ریسک

بررسی طرح اسناد موجود، شناسایی کمبودها و نقص ها

ایجاد و طرح اسناد مطابق با مقررات

آموزش پرسنل شرکت

توزیع سود مبدل، سرمایه مبدل و قیمت گذاری انتقال

تثبیت و تعیین خطر بدهی بین شرکت های مرتبط، قیمت گذاری کالا و خدمات

فرصت گرفتن تصمیم گیری های مطمئن درمقابل خطای احتمالی اداره مالیات در چهارچوب شیوه های موجود

ارزيابي و توسعه  روشهاي قيمت گذاري انتقال  و ارائه خدمات پشتیبانی در طول مرحله اجرا

مناطق آزاد، مناطق صنعتی وفعالیت های پارک علم و فناوری

بررسی بار مالیاتی  فعالیت ها و ایجاد شرایط  معقول یک ساختار مالیاتی

پیشگیری از امکان خطرات مالیاتی

تامین منابع مالی پروژه ای

تهیه گزارش و امکان سنجی با ارزیابی دقیق پروژه های سرمایه گذاری، قتصادی و فنی

تهیه جریان های نقدی پروژه و انواع اسناد پروژه

خدمات مشاوره درموضوعات مدیریت پروژه

عرضه و خدمات بازار سرمایه به مردم

حمایت  و آماده سازی سهام شرکت به مردم

با بررسی ساختار مالی شرکت مناسب ترین استراتژی را دراین خصوص در اختیار مردم می گذارد

پشتیبانی موضوعات مالی و بدهی مربوط به  بازار سرمایه پس از عرضه به مردم

خدمات ارزیابی شرکت و سهام

تعیین ارزش سهام هنگام ادغام شرکت و خرید ها

تثبیت وایجاد طرح ها و راه حل های لازم جهت  چالش های قانونی و مشکلاتی که در طول روند اجرا پیش می آید

حمایت و پشتیبانی پس از ادغام و خرید و حمایت  مجدد هنگام  مرحله بازسازی

تثبیت مسائل مالی شرکت، به اشتراک گذاری و ارزیابی دارایی بنا به اهداف و موضوعات مختلف

پیگیری

بررسی و تعیین وضعیت مالی  بدهکاری و بستانکاری شرکت هایی که در موضوعات فروش سهام می باشند

تثبیت مسئولیت  در قبال دادخواهی  قراردادها وموضوعات حقوقی

تعیین حقوق مالکیت معنوی و وضعیت حقوقی نام تجاری

تعیین وضعیت حقوقی املاک و مستغلات و سایر حقوق

بررسی استفاده های ویژه

خدمات مربوط به خواسته های شرکت ها وشرکا که جدا از موضوعات قانونی می باشد؛ حسابداری، امور مالی، حسابرسی  و مشاوره در ساخت تحقیقات، ارزیابی گزارش مورد نیازنیز از جمله دیگر خدمات ما هستند

خدمات مربوط به شرکت های خانوادگی

عوامل منفی درفاکتورهای کسب و کار خانوادگی اقتصادی و فنی کشورمان با آن بسیار مواجه می باشیم، با ایجاد یک روند نهادینه و سیستم قانونمند برای این  شرکت ها می توان آن را تبدیل به یک ساختار مثبت و نقطه مشترک  بین شرکا تبدیل کرد

گروه گونجل جهت پایداری شرکت های خانودگی به شرکایمان اطلاعات مفید را داده و با انتقال تجربه خود خدمات لازم را دراین زمینه به انها ارائه می دهد