• گروه گونجل

  گروه  گونجل از زمان تأسیس آن از سال 1998 تا کنون در خصوص حسابرسی، مشاوره، مالیات، حسابداری و راه حل ها در امور مالی با ارائه خدمات با کیفیت و واجد شرایط  به شرکای کاری خود می باشد

  درآمد و سود ما که برایمان سالیان سال بازگشته است  بنا به تجربه حرفه ای ما در کارمان، به همراه داشتن احترام و مسئولیت  پذیری از کاری که انجام می دهیم بوده است

  گروه گونجل در سال 2013 با یک شرکت حسابرسی در فرانسه به نام گروه لاویاله سوحاکو یک توافقنامه همکاری استراتژیک امضا کرده است

  گروه گونجل و لاویاله سوحاکو در ترکیه و فرانسه به طورمشترک همکاری می کنند

  با وجود این توافقنامه هدف به گسترش هایی به ویژه در جمهوری ترکیه، کشورهای شمال آفریقا وجمهوری ترک قبرس شمالی می باشیم

  تنها هدف گروه گونجل از آغاز، با داشتن ارزش های فرهنگی که ایجاد کرده و دارا می باشد و با توسعه آنها، تبدیل آنها به عنوان اساس و رهبر این حرفه در بخش مربوطه می باشد

  اولویت ما ازا نجام این هدف:  برای اینکه یک قدم جلوتراز رقبای خود باشیم با پشتیبانی و راه حل گرانه وارائه خدمات با کیفیت به مشتریان وارزیابی این فرصت ها  دادن امکانات مفیدی به مشتریانمان می باشیم

  با رسیدن این هدف بدون به خطر انداختن فرهنگ سازمانی مان  و ارزش های مان  به راه خود ادامه خواهیم داد

  ولیکن هنگام انجام این کار حاکمیت قانون ،  اصول صداقت در حرفه و مشاهده و عینیت، همه به همراه هم با احترام به حقوق دولت و مالیات دهندگان خواهیم بود

  ییلماز سزر

  رئیس هیئت مدیره