• Група G & uuml; ncel

  Од самото основање на Güncel Group во 1998 година, до денес, на своите бизнис партнери им нуди квалитетни ревизорски, консалин, даночни, сметководствени и финансиски услуги.

  Употребувајќи го нашето работно искуство, принципиелно, иновативно и со голем респект ја вршиме нашата работа која за возврат со години ни носи различни добивки.

  Ѓунџел Груп , во 2013 година потпиша стратешки договор со Лавиале Сохако Груп чиј центар се наоѓа во Франција.
  Имаме соработка во Турција и Франција како ЃУНЏЕЛ ГРУП & ЛАВИАЛЕ СОХАКА ГРУП .Со ова стратешко партнерство планираме да се развиваме во Република Турција, Северно Африкански земји, и во Турска Република Северен Кипар.

  Ѓунџел Груп од самиот почеток има единствена цел, да ги сочува културните вредности , да ги развива истите и биде лидер во овој сектор.

  Додека ја реализираме нашата цел, предност ни претставува давање поддршка со квалитетни услуги и предвидување на решенија за нашите партнери, кои ќе им овозможат да искористат поволни можности и бидат еден чекор напред пред нивните конкуренти.Vvo
  Во постоечката позиција, сочувајќи ги нашите културни вредности,без исклучоци, ќе продолжиме во иста насока. Но, ќе продолжиме да ги заштитиме принципите со заштита на владеењето на правото, професионална искреност и објективност, ќе ги заштитиме правата на државата и обврзниците заедно.