Enerji

Dünyada ve ülkemizde gerçekleşen teknolojik gelişmeler, üretim faaliyetlerinin temel girdisi olan enerjinin tüketimini ve buna bağlı olarak da enerji üretiminin verimli bir şekilde hızla artışını zorunlu kılmaktadır. Günümüz enerji tüketiminin ve üretiminin boyutu, gelişmişliğin ve hayat standardının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Global dünyada enerji başlı başına bir dalgalanma yaratabilmektedir. Bu büyük gücün iyi ve doğru yönetilmesi son derece önemlidir.

Hızlı artan enerji tüketimi, beraberinde enerji fiyatlarını ve bu fiyatlara yansıyan vergi ile denetimi önemli hale getirmektedir; çünkü tüketimden alınan vergi, maliyetleri de doğrudan etkilemektedir. Söz konusu artış, nihai tüketici için ihmal edilir boyutlarda olsa da, enerjiyi üretimde kullanan yatırımcılar için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle de alternatif üretim girdileri ile maliyet karşılaştırmaları yapılabilmelidir.

Güncel Group, iş ortaklarına enerji sektöründe uzman kadrosu ile danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri sunmaktadır.

  • Date: 13 Kasım 2020
  • Category: