Bilgi Güvenliği ve Kalite Yönetimi

Müşteri bilgilerinin güvenliğine büyük önem veren Güncel Group, bilgi güvenliği ve kalite yönetim sistemlerine ilişkin uluslararası standart olan ISO 27001:2005 ve ISO 9001 belgesine sahiptir.

Güncel Group denetim, vergi ve danışmanlık sektöründe bu belgeye sahip sayılı şirketlerden birisi olma özelliğine sahiptir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilir olmasını olumsuz yönde etkileyecek iç ve dış tehditlere karşı önlemlerin alınması ve alınan önlemlerin işlerliğinin düzenli olarak denetlenmesi esasına dayanan bir belgelendirme sistemidir.