Bağımsız Değerlendirme Testi

Türk Ticaret Kanunu, belirli şartlar altında şirketlerin bağımsız denetime tabi olması zorunludur.

Zorunlu denetime tabi misiniz?
Öğrenmek için testimizi çözün!
 
 

Günümüzün küresel ekonomik ve mali koşulları, uluslararası ve ulusal iş dünyasının içinde bulunduğu ortam; şirketlerde süreklilik, güven ve şeffaflık kavramlarını öne çıkarmaktadır. Şeffaflık, güven, tutarlı bilgi ve süreklilik sağlanması için uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim, şirketlerin ihtiyacı haline gelmiştir.

Günümüzde uluslararası standartlarda denetim ve raporlama, denetlenen müşterinin faaliyette bulunduğu sektörü tanımayı, ekonomik koşulları çok iyi bilmeyi ve risk analizlerinin doğru yapılmasını gerektirmektedir.

Tecrübe ve bilgi birikimi ile Türkiye’de ve dünyada değişen regülasyonları yakından takip eden Güncel Bağımsız Denetim Hizmetleri Bölümü; sektördeki yerel tecrübesini Güncel’in büyümekte olan global ağına yansıtarak, şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üreten çok yönlü hizmetler vermekte olup teknik, muhasebe ve denetim konularındaki uzmanlığını müşterilerine sunmakta ve iş ortaklarına destek olmaktadır.

Mali tablo denetimi, şirketlerin finansal tablo ve dipnotlarının Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (“UFRS”) veya regülatörlerin yayımlamış olduğu standartlara uygun olup olmadığı konusunda görüş verilmesini kapsamaktadır.

Denetim yaklaşımımız;

  • Sürprizlerden uzak bir planlama ve koordinasyon,
  • Sektör odaklı yaklaşım,
  • Muhasebe ve raporlama ile ilgili gelişmelerin ve denetimle ilgili hususların görüşülmesi için zamanında, sağlıklı ve düzenli bir iletişimin sağlanması,
  • Denetimin yerinde ve bilgili ekiplerce gerçekleştirilmesidir.

Güncel Group;

  • Sermaye Piyasası Kurulu
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KAYİK – Sigorta ve Özel Emeklilik Dahil) denetim yetkisi lisanslarına sahiptir.
Ek olarak Güncel Group, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulayan ve belgelendiren ilk firmalardan biri olma özelliği de taşımaktadır.
 

TTK’ya Göre Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

 

Kurumsal Raporlama Hizmetleri

Güncel Group; finansal ve finansal olmayan (marka değeri, pazar payı, insan kaynakları ve müşteri memnuniyeti vb.) bilgiler ışığında ortaya çıkan kurumsal raporlama hizmetini sunarak, şirketlerin yöneticilerine işletme kararları verme konusunda yardımcı olmakta ve şirketin gerçekçilik algısını hem yöneticiler hem de sermaye piyasaları bazında yükseltmeyi amaçlamaktadır.

UFRS – Finansal Tablolar Denetimi

Son zamanların muhasebe alanındaki en büyük değişikliği olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) 2005 itibariyle AB üyesi ülkeler öncülüğünde birçok ülkede de uygulamaya konulmuştur. Bu tarih itibariyle; teşkilatlanmış piyasalarda hisse senedi bulunan veya ihraç etmiş olduğu finansal enstrümanları işlem gören şirketler, UFRS’ye geçiş yapmışlardır.

Amerika Birleşik Devletleri’ndekiler dahil tüm dünyada teşkilatlanmış piyasalar ya tamamıyla UFRS’ye geçmiş ya da geçiş sürecini başlatmış ve önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Son birkaç yılda meydana gelen gelişmeler ile finansal raporlama standartlarındaki değişiklikler, geçtiğimiz birkaç on yılda finansal raporlamada meydana gelen değişimden çok daha kapsamlı olmuştur.

Ülkemiz özelinde de UFRS’ye geçiş her geçen gün artarak devam etmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu gibi birçok kuruma tabi şirketler, finansal raporlamalarını halihazırda UFRS temelli olarak hazırlanmakta olan Türkiye Finansal Raporlama Standatları (TFRS) ile uyumlu olarak yapmaktadır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve

Denetim Standartları Kurulu tarafından UFRS ile uyumlu olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları; Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun kabulü ile pek çok işletme için zorunlu hale gelmiş olup KGK tarafından yayınlanan tebliğler ile kapsamın genişletilmesi sonucunda, bu standartların gelecekte tüm ticari işletmeler için zorunlu hale geleceği öngörülmektedir.

Güncel Group; UFRS denetimi ve raporlaması konularında uzmanlığı ve deneyimi ile şirketlerin yanında olmaktadır.

Güncel Group; denetim metodolojisi, farklı sektörlerdeki bilgi birikimi ve tecrübesi ile şirketlerin finansal tablo okuyucularına şeffaf, güvenilir ve tutarlı bilgi sağlamalarına yönelik hizmetler de sunmaktadır.

 

TTK’ya Göre 2023 Hesap döneminin denetiminde uygulanacak olan denetim standartlarını okumak için tıklayın: TDS 2023 Seti