Yılmaz
Sezer

Yönetim Kurulu Başkanı,
Yeminli Mali Müşavir

Çoşkun
Aras

Ortak, YMM
Sorumlu Denetçi

Haydar Çamalan

Ortak, YMM
Sorumlu Denetçi

Muzaffer Bayazıt

Ortak, YMM
Sorumlu Denetçi

Oğuz Özokutgen

Ortak, SMMM
Sorumlu Denetçi