Vergi Hizmetleri

 

Yasal hükümler, gerçek ve tüzel kişilere hak ve menfaatler sağlarken, aynı zamanda mükelleflere belirli ödev ve yükümlülükler getirir. Güncel Group, bu dengeyi kamu yararını ihlal etmeden koruyarak, mevzuata uygun ve şeffaf çözüm ve öneriler sunmayı amaçlar.

Vergi Hizmetleri ve Vergi Danışmanlığı

Vergi hizmetleri ve vergi danışmanlığı kapsamında Güncel Group, iş ortaklarının şirketlerini detaylı bir şekilde inceleyerek olası riskleri önlemeyi amaçlar. Ayrıca, şirketlerin mevcut vergi sistemlerini iyileştirir ve kırmızı çizgilerini belirler.

Vergi Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri

İşletmelere gerekli ön hazırlıkları yapma, eksiksiz belge ibrazını sağlama ve sürekli olarak bilgilendirme gibi konularda destek sunar. Ayrıca, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma süreçlerinde mükelleflere rehberlik eder.

Tam Tasdik Hizmetleri

Vergi matrahının mevzuata uygunluğunu tespit eder ve üçer aylık geçici vergi beyannamelerini kontrol eder. Böylelikle, hatalı vergi uygulamalarının giderilmesi ve vergi uyuşmazlığı riskinin önlenmesi sağlanır.

 
Bağımsız Değerlendirme Testi

Türk Ticaret Kanunu, belirli şartlar altında şirketlerin bağımsız denetime tabi olması zorunludur.

Zorunlu denetime tabi misiniz?
Öğrenmek için testimizi çözün!
 

Diğer Tasdik Hizmetleri

Diğer tasdik hizmetleri arasında AR-GE indirimlerinin tespiti, sermayenin ödendiğinin belirlenmesi ve özel amaçlı tespit işlemleri bulunur. Bu hizmetler, işletmelerin finansal süreçlerini düzenler ve gelecekteki stratejilerini belirlemelerine yardımcı olur.

KDV ve ÖTV İadesi İşlemleri

Güncel Group'un deneyimli YMM yöneticileri ve uzmanları tarafından etkin bir şekilde yönetilir. KDV iade talepleri hızlı bir şekilde işlenir ve vergi idaresi ile ilişkiler yönetilir.

Transfer fiyatlandırması, örtülü kazanç dağıtımı ve örtülü sermaye gibi konular, ilişkili şirketler arasındaki risklerin tespit edilmesini sağlar. Güncel Group, işletmelerin vergi risklerini önlemek ve güvenli kararlar almalarını sağlamak için bu konularda destek sunar.

Ar-Ge Destek İşlemleri

Ar-Ge destek işlemleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri ve teknopark faaliyetlerini inceler ve etkin bir vergisel yapı oluşturur. Bu süreçte, muhtemel vergi risklerinin önlenmesi ve yatırım indirimi sağlanır.

Enflasyon muhasebesi

Enflasyon muhasebesi dönüşüm hizmetleri, Vergi Usul Kanunu'na göre yeniden değerleme süreçlerinde destek ve danışmanlık sağlar. Bu sayede, işletmelerin finansal durumları doğru bir şekilde değerlendirilir ve mevzuata uygun bir şekilde hareket edilir.