Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği No: 491 Yayınlandı
25 Ocak 2018
3 No’lu KDV Beyannamesi Uygulamaya Geçmiştir
31 Ocak 2018