Bağımsız Denetim Sözleşme Ve Raporlarının Bildirim Süresi Uzatılmıştır

Kitap, Dergi, Gazete Ve Bazı Kırtasiye Ürünlerine Uygulanan KDV Oranlarına İlişkin Düzenleme
19 Aralık 2018
Çalışanların İşveren Aracılığıyla Otomatik Olarak Katılacağı Emeklilik Planına Dair Yönetmelik
27 Aralık 2018