Bağımsız Denetim Standardı 540 Ve 600 Güncellenmiştir

24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BDS 540 “Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi” ve 20/2/2014 tarihli ve 28919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BDS 600 “Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil)” 26/04/2018 tarihli ve 30403(M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. BDS 540 “Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi”nin yayımlanmasına ilişkin 19/04/2018 tarihli ve 75935942-050.01.01-[01/30] sayılı Kurul Kararı ve BDS 600 “Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil)”in yayımlanmasına ilişkin 19/04/2018 tarihli ve 75935942-050.01.01-[01/32] sayılı Kurul Kararı 26/04/2018 tarihli ve 30403(M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. BDS 540’ın güncellenen verisyonuna ulşamak için tıklayınız. BDS 600’ün güncellenen versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın