Bağımsız denetime tabi olan şirketler, acele edin!

Yeni Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi ile gündeme gelen şirketlerin zorunlu olarak Bağımsız Denetim yaptırması Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) sıkı takibi ile farklı bir boyuta ulaşmış bulunmaktadır.

Daha önce Ticaret Sicil Müdürlüklerine yazmış olduğu yazılarla Bağımsız Denetim yaptırmayan şirketlerin Tescil ve Sicil işlemlerinin yapılmamasını isteyen KGK şimdi de; göndermiş olduğu yazılar ile bağımsız denetime tabi olan şirketlere bağımsız denetim yaptırmalarının zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlatarak 2017 takvim yılı için hesap dönemi sonuna kadar denetçi atamaları gerektiğini, denetçi atamamaları halinde ise karşılaşacakları müeyyideleri bildirmektedir.

Yazıya muhatap olan mükellefler böyle bir uygulamaya alışık olmadıkları için ne yapacaklarını tam olarak bilmemekte ve hatta 2017 yılı için denetçi atadıklarını bile düşünmektedirler..

Oysa KGK düzenlemiş olduğu yazıda her yılın denetçisinin ilgili takvim yılında atanmasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. Yani 2017 yılının denetçisinin 2017 yılında atanmış olması gerekmektedir. Bu konu ise zaten yasal bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Esas olan ve belki de atlanılan konu ise 2017 yılına ilişkin bağımsız denetim çalışmalarının ancak hesap dönemi bittikten sonra yapılacak olmasıdır. Yani 2017 yılı kapanış kayıtları yapılacak gelir tablosu ve bilançoları oluşturulacak denetim ancak 2018 yılında yapılarak KGK ya sunulacaktır.

2017 yılına denetçi atanması aslında denetimde 2018 yılında yapılacağı anlamını taşımaktadır. Ancak mükellefler bu ayrıntıyı kaçırıp farklı tepkiler gösterebilmektedirler.

BİZE GÖRE KGK NIN GÖNDERMİŞ OLDUĞU YAZIDA EN ÖNEMLİ HUSUS BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAYANLARI BEKLEYEN YASAL MÜEYİDELERDİR!

Bağımsız denetimi yaptırmamanın müeyyidesi; şirketlerin finansal tablolarının ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmemiş sayılacağıdır. Söz konusu hükmün maddi bir karşılığı yok gibi görülse ve böyle değerlendirilse bile çok ağır bir yaptırım olduğu ve mükellefler için telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaratacağı unutulmamalıdır.

Bu nedenle bizde KGK’nın çağrısına uyarak şirketlerin en geç yıl sonuna kadar bağımsız denetçilerini atamak ve bağımsız denetim sözleşmelerini yapmak zorunda olduklarını bir kez daha hatırlamak istiyoruz.

Yorum Yapın