Zorunlu Denetim: Finansal Güvence ve Şeffaflık

Güncel Group, Türk Ticaret Kanunu gereğince zorunlu denetim sürecine katılarak finansal şeffaflığını ve güvenilirliğini sağlamaktadır. Bu süreç, şirketin finansal tablolarının bağımsız denetçiler tarafından incelenmesi ve doğrulanması anlamına gelir. Bu, hem yasal bir gereklilik hem de şirketin finansal sağlığına dair önemli bir güvence sağlar. Güncel Group, bu sürecin önemini kavramış ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda hareket etmeye devam etmektedir.

 
Yıllık Bilgi Formu

Zorunlu Denetim Uygunluk Testi