GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 312)
27 Mayıs 2020
Geçici vergi bilmecesi çözüm bekliyor
29 Mayıs 2020