Geçici vergi bilmecesi çözüm bekliyor


Mücbir sebep kapsamında KDV beyannamesi ertelenen mükelleflerin geçici vergi beyanname ve ödeme süreleri son güne kadar uzatılmadı. Vergi tekniği yönünden KDV beyannamesi verilmeden, geçici vergi beyannamesi verilemiyor.

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Koronavirüs salgını sebebiyle piyasadan gelen talep doğrultusunda, kamuya karşı olan bazı yükümlülükler ertelendi. Ancak her yükümlülük için ayrı kararlar alınması ve farklı tarihler belirlenmesi, mükelleflerin olduğu kadar, mali müşavirlerin de kafasını karıştırdı. Bunun son örneği geçici vergide yaşandı. Mücbir sebep kapsamında KDV beyannamesi ertelenen mükelleflerin geçici vergi beyanname ve ödeme süreleri son güne kadar uzatılmadı. Vergi tekniği yönünden KDV beyannamesi verilmeden, geçici vergi beyannamesi verilemiyor. KDV beyannamesi uzatılan mükelleflerin, geçici vergi beyanname ve ödeme süreleri dün doldu. Birçok mali müşavir, sürenin dolduğu son gün olan 28 Mayıs’a kadar(dün) herhangi bir erteleme kararı duyurulmadığı için mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerinin KDV beyannamelerini doldurmakla uğraştılar. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile zorunlu olarak kapatılan işyerlerinin yanı sıra, kendi isteğiyle faaliyetini durduran işyerlerinin beyannameleri ise kapatılma tarihine kadar kestikleri fatura üzerinden hazırlandı.

Son dakikaya kadar belli olmadı

Son dakikaya kadar herhangi bir erteleme kararı veya bu çelişkinin nasıl çözüleceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmaması mükellefin kafasını karıştırdı. Çelişkinin giderilmesi için teknik olarak geçici verginin de ertelenmesi gerekiyordu. Ancak son gün olan 28 Mayıs’a kadar bir erteleme yapılmadı. Bu durumda, mükelleflerin KDV beyannamelerini vererek ödemelerini yapmaması bir yöntem. Diğer bir seçenek ise Ocak ve Şubat ayına ilişkin verilerle birlikte, beyannamelerin ihtirazi kayıtla verilmesi. Bu seçeneğin tercihi halinde ise mükellefin, vergi idaresine dava açması gerekiyor.

“Mükellefle kamu ihtilafa girer, çok sayıda dava açılır”

Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, zor durumdaki mükellefler için çıkarılan erteleme kararının Maliye’nin nakit akışında ciddi sıkıntıya yol açtığını belirtirken, geçici vergide erteleme yapılmamasının sebebinin bu olduğunu söyledi. Ancak mücbir sebep ilan ettikten sonra nakit sıkışıklığının giderilmesi amacıyla fiili olarak ilk yapılan düzenlemenin askıya alınmasının mükellefi tam olarak arafta bıraktığının altını çizen Sezer, “Teknik anlamda imkansız olan bir yükümlülüğün yerine getirilmesini istemek ve beklemek gereksiz ihtilaflara yol açacaktır. Erteleme olmaması durumunda mükellefler, KDV beyannamesini vermeyerek geçici vergi beyannamesini de düzenlemeyebilir. Ayrıca geçici vergi beyannameleri, Ocak ve Şubat ayı verilerine göre ihtirazi kayıtla verilip dava açılabilir” dedi.

Mükellefin önünde iki seçenek bulunuyor KDV beyannamesi uzatılan mükelleflerin, geçici vergi beyanname ve ödeme süreleri dün doldu. Bu konuda iki seçenek bulunuyor 1- Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin, diğer vergi yükümlülüklerinde olduğu gibi geçici vergi beyan ve ödeme sürelerinin de ertelenmesi. 2- Mükelleflerin, KDV beyannamelerini vermeleri ancak ödemeleri ertelenmiş dönemde yani Ekim ayında gerçekleştirmeleri.

Bu aşamaya nasıl gelindi? – 24 Mart 2020’de 31078 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile COVID-19 nedeniyle mücbir sebeb ilan edildi. – Tebliğin vergi ödevlerinin ertelenmesi başlıklı 4. maddesinde (a) bendinde mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerle ilgili olarak 27 Nisan 2020’ye ne kadar verilmesi gereken Mart 2020 dönemine ilişkin KDV beyannamesinin verilme süresi 27 Temmuz 2020’ye, bunların ödemesi ise 27 Ekim 2020’ye ertelendi. – 12 Mayıs’ta çıkarılan 130 numaralı VUK sirkülerinde ise 18 Mayıs’a kadar verilmesi gereken 2020 yılı 1’nci dönem geçici vergi beyannameleri ile bunların ödeme süreleri 28 Mayıs’a (dün) kadar uzatıldı. – Geçici vergiye ilişkin yapılan düzenleme, mücbir sebep kapsamına girsin girmesin tüm mükellefler için yapıldı. Yani mücbir sebep kapsamında olan mükellefler 518 sayılı Tebliğ hükmü gereği Mart 2020 beyannamesini Temmuz 2020 döneminde verirken, Ocak, Şubat, Mart 2020 dönemine ilişkin 1. Dönem geçici vergiyi 28 Mayıs 2020 tarihinde verecekler.

Yorum Yapın