İcra Dairesince Haczedilen Ticari Mallarda Fatura Ve KDV Sorunu

İşi bırakan mükellefler indiremedikleri KDV’yi gider yazabilecekler
17 Ocak 2014
Faaliyet Raporu Kapsamı Ve Denetimi
26 Ocak 2014