İşi bırakan mükellefler indiremedikleri KDV’yi gider yazabilecekler

İşi Bırakan Mükellefler İndiremedikleri KDV’yi Gider Yazabilecekler
14 Ocak 2014
İcra Dairesince Haczedilen Ticari Mallarda Fatura Ve KDV Sorunu
20 Ocak 2014