İrtibat Bürosu Çalışanlarının Ücret Bordrolarının Damga Vergisi Karşısındaki Durumu

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
27 Haziran 2015
Yeni KDV Uygulama Tebliği’yle Hizmet İhracatı İstisnasında Yapılan Değişiklikler
1 Temmuz 2015