Yeni KDV Uygulama Tebliği’yle Hizmet İhracatı İstisnasında Yapılan Değişiklikler

İrtibat Bürosu Çalışanlarının Ücret Bordrolarının Damga Vergisi Karşısındaki Durumu
29 Haziran 2015
Hizmet Sözleşmelerinde Fatura Düzenleme Tarihi
8 Temmuz 2015