Müteaahit Tarafından Arsa Sahibi Adına Yapılan Masrafların Gider Kaydı Ve KDV İndirimi

Yüzyılın vergi affı (3)
15 Mart 2012
Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketler
28 Kasım 2012