2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresinin Uzatılması Ile İş Sözleşmeleri
30 Haziran 2020
Mücbir Sebep Halinde Sayılan Mükelleflerin Ertelenen Katma Değer Vergisi Ve Muhtasar Beyanları İçin
27 Temmuz 2020