Sektörler

rüzgar türbinleri

Enerji Sektörü

Dünyada ve ülkemizde gerçekleşen teknolojik gelişmeler, üretim faaliyetlerinin temel girdisi olan enerjinin tüketimini ve buna bağlı olarak da enerji üretiminin verimli bir şekilde hızla artışını zorunlu kılmaktadır.
Image by Markus Winkler

Para ve Sermaye Piyasaları

"Dünya ekonomisiyle paralel gelişen Türk bankacılık ve sermaye piyasaları, finansal sisteme uyum sağlayarak iş ortaklarının pozisyonlarını güçlendiriyor. Bu, yatırımların etkin yönetilmesi açısından kritik önem taşıyor."
inşaat

İnşaat ve Taahhüt

İnşaat ve taahhüt sektörü; iç dinamikleriyle sektörü destekleyen ve ekonomik büyümeye büyük katkı sağlamaktadır. Artık sadece üst yapının üretimi değil, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk sahibi ve insana dost yapılar inşa etme önemlidir.
Araba servisi

Endüstriyel Ürünler

ortaklarının dinamik ve etkin olmalarını sağlayarak rekabet güçlerini arttırır. Değişen ve yoğun rekabet koşullarına uyum sağlayarak, bilgiye hızlı erişim ve artan raporlama sistemine uygun hizmetler sunar.
Image by Susan Q Yin

Eğitim

Günümüz dünyasında meslekler, bakış açıları, çalışma şartları ve teknikleri hızla değişime uğramaktadır. Örgün eğitim kurumundan mezun olmakla kazanılan beceri ve mesleki bilgiler, bu alanlardaki hızlı değişim karşısında bir süre sonra yetersiz kalmaktadır.
İETT Otobüs Durağı

Kamu Hizmetleri

Dünyada ve ülkemizde kamusal alanların ve kaynakların giderek azalması söz konusu iken buna karşın toplumun hızla artan nüfusu ve güvenlik sorunları karşısında, kamu yetersiz kalmakta ve sunulan hizmetlerin niteliği ve kalitesi ciddi bir şekilde etkilenmektedir.
Yatırım Tablosu

Yatırım Yönetimi

Global dünyanın ekonomik koşulları, değişimi ve her geçen gün artan çeşitliliği, buna bağlı olarak hızla artan büyüklüğü, piyasalardaki yatırım odaklı işlemler ve bu işlemlerin raporlanmasını daha da önemli kılmıştır.
Image by Mick Haupt

Turizm

Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız günümüz dünyasında meslekler, bakış açıları, çalışma şartları ve teknikleri hızla değişime uğramaktadır. Herhangi bir örgün eğitim kurumundan mezun olmakla kazanılan beceri ve mesleki bilgiler, bu alanlardaki hızlı değişim karşısında bir süre sonra yetersiz kalmaktadır.
Image by Markus Spiske

Teknoloji

Dinamik ve etkin bir yapıya sahip olan teknoloji şirketleri, aynı zamanda teknolojiyi kullanan diğer sektörler için de büyük önem arz etmektedir. Teknoloji hizmeti sunan şirketler gün geçtikçe artan teknolojik gelişmelere, değişen mevzuata ve dünya koşullarına hızla uyum sağlamak zorundadırlar.
Image by Clark Street Mercantile

Perakende

Perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karşılaştıkları zorlukların çok sayıda oluşu, piyasa güçlerinin çok çeşitli ve farklı büyüklüklerde olması ile birlikte faaliyet alanlarında iç içe geçmelerin sık sık gözlenmesi son derece rekabetçi bir ortam yaratmaktadır.
Dijital Tablet Kullanımı Doktor

İlaç ve Sağlık

Dünyadaki ve ülkemizdeki hızlı değişim ve artan nüfus oranına paralel olarak; sağlık sektörü ve ilaç dünyasındaki gelişmeler ve artan rekabet koşulları ile bu sektördeki ve mevzuattaki değişiklikleri yakından takip ederek, iş ortaklarımıza hızlı ve zamanında çözüm önerileri sunmaktayız.