Yeni bir meslek ünvanımız oluyor: Serbest Bağımsız Denetçi
26 Haziran 2017
4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 Nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanma
8 Temmuz 2017