Yeni bir meslek ünvanımız oluyor: Serbest Bağımsız Denetçi

Ticari Hayatımıza yön veren, ilke usul ve esasları belirleyen Ticaret Kanunumuz 2012 yılında köklü bir değişim geçirerek yeni şekli ile uygulamaya girmiş bulunmaktadır. Yeni Ticaret Kanunumuz ile birlikte Şirket Denetçiliği kavramından Bağımsız Denetçi kavramına geçilmiştir.

Firmalar bu geçiş döneminde bağımsız denetimin kendileri için getirdikleri yenilikleri kolaylıkları fark edemeden, bu konuyu sadece devlete karşı yerine getirmek zorunda oldukları bir angarya olarak algılamışlar ve değerlendirmişlerdir. Tabii konunun böyle algılanmasında ki en büyük rolün biz meslek mensuplarına ve Kamu Gözetim Kurumuna ait olduğu düşünülmektedir. Demek ki beklenilen ve istenilen yararı firmalara yeterince hissettirip anlatamamışız. Bize göre ortaya çıkan sonucun değerlendirilmesinden bu anlaşılıyor.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, bağımsız denetimin ve denetçilik mesleğinin etiğine ve esaslarına uygun yeni düzenlemeler yapmaktadır.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde yapılması düşünülen değişikliğe ilişkin taslak çalışmada yapılan değişikliklerden en önemlilerinden bir tanesi de bize göre Serbest Bağımsız Denetçi ünvanının getiriliyor olmasıdır.

TASLAK METİNDE SERBEST BAĞIMSIZ DENETÇİ; KENDİ NAM VE HESABINA DENETİMİ ÜSTLENEBİLEN VE BUNUN İÇİN ÖNGÖRÜLEN ŞARTLARI TAŞIDIĞI KGK TARAFINDAN ONAYLANAN BAĞIMSIZ DENETÇİ OLARAK TANIMLANMIŞTIR.

Yapılan bu tanımlama ve düzenleme ile birlikte bağımsız denetimi kendi nam ve hesabına yapmak isteyen meslek mensuplarının önü açılırken, bu şekilde faaliyet göstermek isteyenler için özel düzenlemeler de yapılmıştır.

Esasen bağımsız denetim faaliyetinin serbest bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilmesinde herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ancak kamu yararı, uygulamada birlik sağlanılması ve rekabet eşitliğinin sağlanılması açısından belirli düzenlemelerin yapılması bize göre yerinde bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buna göre serbest bağımsız denetçi olarak faaliyet göstereceklere bazı ilave şartlar getirilmiştir. Getirilen en büyük yenilik ve şartlar ise, Kamu Gözetim Kurumuna müracaat etme, denetim ekibi oluşturma ve kalite kontrol sisteminin kurulmasıdır.

Bağımsız denetim işi bize göre bir ekip eşidir ve ekip halinde icra edilmesi gerekmektedir. Bu işi kendi nam ve hesabına yapmak isteyen meslek mensubunun olması ise gayet doğal bir istek olarak değerlendirilmektedir.

Çünkü bağımsız denetim kuruluşları denetim iznini alıp faaliyet gösterebilmek için denetim ekibi oluşturmak ve kalite kontrol sistemi kurmak zorunluluğu bulunurken, kendi nam ve hesabına çalışmak isteyenlerin böyle bir zorunluğunun bulunmaması en azından rekabet eşitliğine uygun olmadığı için eleştirilebilecek bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dolayısıyla bize göre kişinin işini kendi nam ve hesabına yapmak istemesi kadar bu işi belirli kuralları yerine getirerek yapacak olması da normal ve yerinde bir davranıştır.

Ne diyelim yeni meslek ünvanımız ve çalışma usul ve esasları başta meslek mensupları olmak üzere konuya ilişkin tüm taraflara hayırlı uğurlu olsun.

Yorum Yapın