2015 Yılındaki İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İadesi Taleplerinin En Geç Kasım Ayı KDV

Maliye Yurt Dışı Şubeler İçin Ödenen Kiradan Tevkifat İstiyor!
20 Aralık 2016
Kreş Ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna Tebliği Yayımlandı
23 Aralık 2016