50 bağımsız denetim firmasının yetkisi askıya alındı

Tapuda iş yeri, büro, rezidans olarak kayıtlı taşınmazlar konut olarak satılıp KDV iadesi alınabilir
19 Şubat 2014
Şirketler Artık Mal Ve Hizmet Satın Aldıkları Mükelleflerin Faal Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecek
24 Şubat 2014