“Anonim Şirket Ile Limited Şirket Arasındaki Fark Azaldı” – “Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) Bildiri

Anonim şirket ile limited şirket arasındaki fark azaldı

Resmi Gazete’de 31 Aralık 2020’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa ile hamiline yazılı hisse senetlerinin kayda alınması ve bunların el değiştirmesini Merkezi kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirim yükümlülüğü getirilmesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) anonim şirket uygulamaları yok sayıldığı kaydediliyor. Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, terörün finansmanının önlenmesine ilişkin hükümleri de içeren Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un Türk Ticaret Kanunu ile ilgili hükümlerini DÜNYA için değerlendirdi. Sezer, TTK uyarınca AŞ’lerde pay devrinin şekle tabi olmadığını belirterek,

“Bunun tescil ve ilanının zorunluluğu yoktur. Bu uygulama Ticaret Kanunu amir hükümleriyle belirlenmiş olup, Anonim şirketlerin sermaye şirketi olmasından kaynaklanan bir zorunluluktur” dedi.

Sezer, MKK’nın altyapısının da böylesi bir uygulama için hazır olmadığını söyledi. Bu uygulamanın, pay devri açısından AŞ ile limited şirket arasındaki en büyük farkı oluşturduğuna dikkat çeken Yılmaz Sezer, “Çünkü limited şirketlerde pay devrinin noterden yapılması ve tescil ve ilan edilmesi zorunluluktur. Anonim şirketler için var olan bu uygulama nama ya da hamiline yazılı hisse senetleri için değişmemekte her ikisi için de aynı işlem uygulanmaktadır” diye konuştu. Anonim şirketlerde pay devirleri için şekil ve tescil şartı getirilmesinin, anonim şirketlerin hisse devrinin ruhuna aykırı olduğunu ve dolaylı olarak hamiline yazılı hisse senetlerinin uygulamasına son verildiğini belirten Yılmaz Sezer, “Bu nedenlerde uygulamada buna ilişkin sorunlar yaşanılması kaçınılmaz olacaktır. Her şeyden önce bu düzenleme ile mevcut Ticaret Kanunu hükümleri ve anonim şirket uygulamaları yok sayılmıştır” diye konuştu.

50 bin liralık sınır artırılmalı

MKK’nın altyapısının da böylesi bir uygulama için hazır olmadığını söyleyen Sezer, bunun oluşturulmasının da zaman alacağını belirtti. Uygulamada sermayenin tamamının ödenmediği sürece hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamadığına dikkat çeken Sezer, “Bu düzenlemeyle kötü niyetli kişilerin şirket kurup hamiline yazılı şirket hisseleri ile şirketi dilediği gibi yönetmesinin ya da naylon fatura ticaretinin önüne geçilmesi amaçlanıyor ise AŞ kuruluşundaki komik bir rakam olan 50 bin liralık sınır artırılmalıdır” ifadelerini kullandı. Sezer, bu uygulama ile iyi niyetle iş yapmak isteyen kişilerin, kolay hisse devir işleminden mahrum kalacağının altını çizdi.

Yorum Yapın