Öğrenci bursları gider yazılabilir mi?
30 Ekim 2015
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 47) Amortisman Ve Tükenme Payları
4 Kasım 2015