Aynı Dönem SSK Ve Bağ-Kur Primi Ödeyenlere Müjde!

Çalışma hayatının bir bölümünü hem SSK’lı hem de Bağ-Kur’lu olarak geçiren kişiler, hizmetlerinin birleştirilmesi sırasında birçok sorun ile karşılaşmaktaydı. Bu sorunların çözümü amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı 20 Ekim 2014 tarih ve 2014 -28 sayılı Genelgesi ile geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarılma işlemlerinde kolaylık sağlayan bir dizi düzenlemeler getirdi. Getirilen bu düzenlemeler ile, Bağ-Kur’a tabi sigortalılığın geçersiz sayılması halinde, Bağ-Kur’da bulunan hizmetlerin iptal edilmesi; ancak, bu hizmetlere ilişkin olarak Bağ-Kur’a ödenen primlerin sigortalının talebi halinde SSK kapsamındaki sigortalılık statüsü ve prim borçlarına aktarılabilmesi sağlanmış oldu. Anılan genelge hükümlerine göre Bağ-Kur’lu olması gerekirken SSK’lı olarak prim ödeyen kişilerin, geriye dönük Bağ-Kur’a tabi hale getirilmesi hallerinde ise; SSK’lı olarak çalışılan dönemlere ilişkin hizmetlerinin iptal edilerek, bu çalışmalara ilişkin olarak ödenen işçi paylarının Bağ-Kur borcuna aktarılması gerekmektedir. Yapılan aktarma işlemi neticesinde, daha önce ödenen prim tutarlarının borç tutarlarında fazla olması halinde ise; kalan fazla tutarların kuruma ödendiği tarihten itibaren 10 yıl geçmemiş olması şartıyla işçi ve işveren payları ayrı ayrı yasal faiziyle iade edilecektir. Bize göre uzun yıllar çalışma hayatında sorun olan; aynı dönem SSK ve Bağ-Kur’a mükerrer prim ödeme konusu bu genelge ile son bulmuştur.

Kişiler, yersiz ödedikleri primlerinin diğer prim borçlarından mahsubunu yapabilecek, hatta kalan bakiyeyi nakden iade yoluyla alabileceklerdir. Ancak; burada çözülmesi gereken bir konu da, SSK hizmetleri iptal edilen kişilerin ücretleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintileridir. SGK, yapılan kesintilerin yersiz olduğunu kabul edip; mahsup ve iade yöntemine giderken, aynı dönem SSK kesintileri ile beraber ücretler üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisi iade edilmemekte. Bu durumda olması gereken ve beklenilen; kişinin, SSK’lı olma işleminin yersiz ve yanlış olduğunun kabulünden bahisle SSK’nın yapmış olduğu prim iadesine paralel olarak Maliye Bakanlığı’nın da aynı döneme ilişkin yapılan gelir vergisi kesintileri için de mahsup ve/veya iade sistemine ilişkin bir yasal düzenleme yapmalı.Bu şekilde kısmen önlenmiş olan bir yanlış uygulama, tüm olumsuz etkileri ile birlikte ortadan kaldırılmış olacaktır.

Yorum Yapın