Bağımsız Denetim, Muhasebe Ve Kalite Kontrol Standartlarına Yapılan Güncellemeler

Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin
6 Haziran 2018
Mücbir Sebep Dönemine İlişkin Vergi Beyannamelerine İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır
11 Haziran 2018