Belge Düzeninde Yapılan Değişiklikler

03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 450, 451 ve 452 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğleri ile yapılan değişikliklerle belge düzeninde birtakım değişiklik ve düzenlemeler yapılmış olup, aşağıda detaylı açıklamalarda bulunulmuştur. 1. 450 Seri No’lu VUK Genel Tebliği ile 426 Seri No’lu VUK Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile; a. “Teknik Kılavuzu 1 veya 2” olarak geçen ifade, “Teknik Kılavuzlar” olarak değiştirilmiştir. b. “Gelir İdaresi Mesajlaşma Protokolleri 1 veya 2” olarak geçen ifade, “GİB Mesajlaşma Protokolü dokümanları” olarak değiştirilmiştir. c. Yeni nesil ÖKC kullanan mükelleflerin, “Z” raporlarını ayrıca kağıt ortamında bastırma ve muhafaza etme zorunluluğu kaldırılmıştır. 2. 451 Seri No’lu Veri Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile 435 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile a. Yeni Nesil ÖKC’lerde banka bilgilerini de ihtiva eden mali fişin yanında banka pos slibinin işyeri nüshaları da sadece ÖKC’den düzenlenecektir. b. Müşteri tarafından banka/kredi kartı ile ödeme yapılması ve fiş yerine fatura düzenlenmesi durumunda; ÖKC’den satışın faturalı bir satış olduğunu gösterir bilgi fişi düzenlenecektir. c. Yeni nesil ÖKC sistemine zorunlu geçiş tarihi olan 1/1/2016 tarihine kadar mevcut EFT-POS cihazlarının basit/bilgisayar bağlantılı ÖKC’lere bağlanması sağlanmıştır. 3. 452 Seri No’lu VUK Genel Tebliği ile elektronik ürün senedi alım satım belgesinin VUK uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 5300 sayılı Kanun kapsamında lisanslı depo işletmelerinde depolanan tarım ürünlerinin bu ürünleri temsil eden elektronik ürün senedi (ELÜS) vasıtasıyla alım satımında her bir el değiştirme aşamasında Ürün Senedi Yönetmeliği’nde tanımlanan Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK) tarafından ELÜS alım satım belgesi düzenleneceğinden ELÜS alım satımına taraf olanlar bu işlem için ayrıca fatura veya diğer herhangi bir belge düzenlemeyecek, alım satım işlemi EKK tarafından kendisine iletilen bilgilere göre düzenlenen ELÜS alım satım belgesi ile tevsik edilecektir. ELÜS alım satımına taraf olanlar, EKK tarafından kendilerine iletilen ELÜS alım satım belgesinin kağıt çıktılarını vergi kanunlarının öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlü tutulmuştur. *Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Yorum Yapın