Damga Vergisi Ve İle Bazı Kanun Ve KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Gündeminde

2017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlerin Tasdiki
16 Aralık 2016
Maliye yurt dışı şubeler için ödenen kiradan tevkifat istiyor!
20 Aralık 2016