Değerleme Oranları Değişmiştir

Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitim Yükümlülüğüne İlişkin Yönetmelik Düzenlemesi Yapılmıştır
23 Kasım 2018
Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Yurt İçine Taşınmasıne, Beyanına Ve Vergi Ödemesine İlişkin
1 Aralık 2018