E-Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Değişiklik Yapılmıştır
2 Aralık 2016
Geçmiş Dönemlere Ait (Dava Sürecinde Olan) Faturaların Muhasebeleştirilmesi Ve KDV İndirimi
11 Aralık 2016