Elektrik Üretim Lisans Harçları Yürürlüğe Girdi, İlk Bildirim Ve Ödeme 2014’De Yapılacak

Gelir İdaresi Başkanlığı Güncelliğini Yitirmiş Bazı Emlak Vergisi Ve Belediye Gelirleri Kanunu
18 Nisan 2014
İmalatçılara ÖTV Tevkifat Yükümlülüğü Getirildi
25 Nisan 2014