Gelir Vergisi İstisnalarında Tazminatlar, İnternet Esnaflığı Ve Uçuş, Dalış Hizmetleri Kapsamında

2018 Bilançolarında Kur Farkına KDV Olmaması Gerekir!
15 Mart 2019
2018 bilançolarında kur farkına KDV olmaması gerekir!
16 Mart 2019