Gelir Vergisi Kanunu’nda Süre Uzatımı, ÖTV Ve KKDF Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de bahsi geçmek üzere, 2017/11176 sayılı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 82. Maddesinin Birinci Fıkrasında belirtilen süre uzatılmış, bazı mallara uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi oranları ve Özel Tüketim Vergisi oran ve tutarlarının tespit edilmesi hususlarında değişiklik yapılmıştır.

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 82’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre, 31/12/2017 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatıldı.
  • Bankalarca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili mevzuatı uyarınca oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi, Hayvan Bilgi Sistemi ve diğer sistemlerde kaydı olduğu tespit edilen veya il ve ilçe tarım müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile çiftçilik faaliyeti tevsik olunan çiftçilere tarıma yönelik kullandırılan azami 15.000 (onbeşbin) Türk Lirasına kadar olan kredilerde KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlendi.
  • ÖTV oranlarının motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına göre belirlenmesi yönündeki Kararda değişiklik yapıldı.
  • Makaronlar için uygulanan özel tüketim vergisi tutarı değiştirildi.
  • Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan tütün ürünleri için asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarlarının 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için değişmeyeceği belirtildi.
  • 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “300 $/ton” ibaresi “150 $/ton” şeklinde değiştirildi.

Konuya ilişkin Resmi Gazete detayına ulaşmak için tıklayınız. Konuya ilişkin TÜRMOB’un hazırlamış olduğu mevzuat sirküleri raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın