GİB Tarafından KDV İade Eksik Talebine İlişkin İnternet Vergi Dairesi Eksiklik Cevap Yazısı

Elektronik Tebligata İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı
2 Kasım 2017
2017/Eylül Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi Uzatılmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı
6 Kasım 2017