GİB Tarafından KDV İade Eksik Talebine İlişkin İnternet Vergi Dairesi Eksiklik Cevap Yazısı

Bilindiği üzere, KDV iade taleplerine ilişkin kontrol ve analiz işlemlerinin merkezden elektronik ortamda yapılması ve bu sayede vergi dairelerinin iş yükünden kurtarılmasını sağlamak, vergi dairelerini ve mükellefleri kırtasiyecilikten kurtarmak, iade/mahsup işlemlerine hız kazandırmak, KDV iade işlemlerine asgari bir standart getirmek ve yurt çapında uygulama birliğini sağlamak vb. amaçlarla, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 2010/Ocak vergilendirme döneminden itibaren “KDV İadesi Risk Analiz (KDVİRA) Sistemi” hayata geçirilmiştir. Şu an başarı ile uygulanmakta olan KDVİRA Sisteminin ana amaçlarından olan KDV iadesinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için iadenin her aşamasının takip edilebilmesi gerekli görülmektedir. Bu gereklilikten yola çıkarak Başkanlığımız, KDVİRA sisteminin tamamlayıcısı olacak KDV İade Takip Sistemini uygulamaya geçirmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mükellef ve çözüm odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde uygulamaya geçen KDV İade Takip Sistemi kısaca, iade mekanizmasının ilk adımı olan mükellefler tarafından elektronik ortamda iade talep dilekçelerinin verilmesi (01.11.2013 tarihi itibariyle iade talep dilekçeleri elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır) ile başlayıp mükellefe iadenin yapılmasına kadar geçen süreçteki tüm aşamaların, gerek merkez birimler ve vergi dairesi gerekse de mükellefler tarafından online olarak takibine imkân veren bir sistemdir. GİB Tarafından KDV İade Eksik Talebine İlişkin İnternet Vergi Dairesi Eksiklik Cevap Yazısı Hazırlama Kılavuzunu okumak için burayı tıklayınız.

Yorum Yapın