İki Yılda Fazla Maden Siciline Tescilli Bulunan Maden İşletme Hakkı Satışlarında Kurumlar Vergisi

Sat Ve Geri Kirala (Sell And Leaseback) Yöntemine Getirilen Yeni Vergi İstisnalarında Sorun Var!
19 Ekim 2013
Yurtdışı Paket Turlarda (Outgoing) KDV Uygulaması
16 Kasım 2013